Chân ghế nhựa dùng cho sắt hộp 20×40 nghiêng dài 30º GHP 1332