Bàn văn phòng khung chân sắt mặt gỗ GHB-1328

1.250.000