Hình ảnh công trình thi công trong tuần 3 tháng 02/2017 của Cơ Khí Gia Hưng. Tiếp tục nhận được sự ưu ái của khách hàng từ năm Bính Thân, Cơ Khí Gia Hưng thừa thắng xông lên và thi công số hạng mục trong tuần đầu tiên của năm mới gồm + Cầu thang sắt bậc đi gỗ […]